Muzyczna Kraina
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Szukaj

Aktualno?ci

Przygotowujemy si? do ?wi?t

Grudzie? zawsze obfituje w r?norodne wydarzenia w naszej placwce.

W tym roku przedszkolaki 4 grudnia w ramach Barbrki odwiedzi?y Sztolnie znajduj?ca si? nieopodal naszej placwki. W poniedzia?ek z wizyt? przyszed? ?w. Miko?aj, a ju? nied?ugo czekaj? nas "Jase?ka". Ten przed?wi?teczny czas dzieci sp?dzaj? na poznawaniu naszej bogatej tradycji i robieniu ozdb na nasz? przedszkoln? choink?.

Jak zawsze relacja z tych wydarze? pojawi si? w zak?adce "nasza grupa".