Muzyczna Kraina
slide 1 slide 2 slide 3

Logowanie

Szukaj

Aktualno?ci

Rybnik nasze miasto

Przedszkolaki zdobywaj? wiedz? nie tylko o przyrodzie i zjawiskach atmosferycznych ale rwnie? poznaj? otoczenie wok? siebie oraz swoje po?o?enie w ?wiecie. Tym razem skupi?y si? na naszym mie?cie, a ?e Rybnik to pi?kne miasto przekonuj? si? o tym na spacerach i r?nego rodzaju wyj?ciach. Ostatnio byli?my w muzeum w Rybniku oraz w Nadle?nictwie. W najbli?szym czasie czeka nas jeszcze wyj?cie na Poczt?.